ประกาศแผนฯ
 
E-Bidding
     - ประกาศเชิญชวน
       - เอกสารประกวดราคา
   - ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
สาระสำคัญของสัญญา
 
ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง)
 
ราคากลาง
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

.  ::  กจห.กช. (สายงานก่อสร้าง)   ::   

E-Bidding

   
เรื่อง
     
    - ประกาศเชิญชวน      
    - เอกสารประกวดราคา      
    - ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง