ประกาศแผนฯ
 
E-Bidding
     - ประกาศเชิญชวน
       - เอกสารประกวดราคา
   - ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ราคากลาง
 
ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

.  ::  กอ.กส.กช.  ::   

E-Bidding

ปีงบประมาณ :: 2564 ::

   
เรื่อง
     
   
ข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2563
     
    - ประกาศเชิญชวน      
    - เอกสารประกวดราคา      
    - ประกาศผลจัดซื้อ-จัดจ้าง