ประกาศ E-Auction ประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา ราคากลาง สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ประกาศสอบราคา
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ
    ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 
ประกาศผลสอบราคา
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
ประกาศสอบราคา ประจำปีงบประมาณ 2557-2558
 
ลำดับ
เรื่อง
วันที่ประกาศ
 
สอบราคาซื้อ ค่าอำนวยการ จำนวน 42 รายการ (งานโครงการปรับปรุงพระที่นั่งอัมพรสถานและวังทวีวัฒนาระยะที่ 29)
สอบราคาซื้อ ค่าอำนวยการ จำนวน 35 รายการ (งาน โครงการปรับปรุงพระที่นั่งอัมพรสถานและวังทวีวัฒนาระยะที่ 28)
 
3
สอบราคาซื้อ อำนวยการ จำนวน 17 รายการ ( งาน โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ชั้นนายร้อย ของ ทบ. เรือนแถวของ กช.นขต. เรือนแถวของพล.ช. หมายเลข ๔๕๘/๓๔ )
16 ต.ค.57
 
สอบราคาซื้อ วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕๙ รายการ (งาน โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ชั้นนายร้อย ของ ทบ. เรือนแถวของ กช.นขต. เรือนแถวของพล.ช. หมายเลข ๔๕๘/๓๔ )
สอบราคาซื้อ วัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ งานโครงการย้าย รร.นส.ทบ.
 
ปีงบประมาณ 2558
 
58
สอบราคาซื้อ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ งานปรับปรุงสนามทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธี ทบ. ของ ศร. จว.ป.ข.
 
57
สอบราคาซื้อ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 47 รายการ (งานซ่อมแซมอาคารบ้านพักของกำลังพล เพื่อรองรับการย้าย รร.นส.ทบ. )
7 ส.ค.57
 
56
สอบราคาซื้อ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าและลานพื้นแข็ง ค.ส.ล. โครงการปรับปรุงพื้นที่นันทนาการ โครงการบ้านพักข้าราชการ ทบ. ( แห่งใหม่) พื่นที่เกียกกาย
 
55
สอบราคาซื้อ ค่าซ่อมบำรุงเร่งด่วน จำนวน 21 รายการ (งานปรับปรุงภูมิทัศน์ซ่อมแซมอาคารและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค เพื่องรองรับการย้าย รร.นส.ทบ. )
23 มิ.ย.57
 
54
สอบราคาซื้อ ค่าอำนวยการ จำนวน 36 รายการ ( งาน โครงการก่อสร้างและปรับปรุงพระที่นั่งอัมพรสถานและวังทวีวัฒนา ระยะที่ 26)
7 พ.ค.57
 
53

สอบราคาซื้อ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 32 ชุด (งานโครงการก่อสร้างอัฒจันทร์เคลื่อนที่)

25 เม.ย.57
52
สอบราคาซื้อ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 79 รายการ (งานโครงการปรับปรุงศูนย์กิจกรรมนันทนาการและผจญภัยค่ายบุรฉัตร)
28 ก.พ.57
 
51

สอบราคาซื้อ งานก่อสร้างรั้วลวดหนามของ ศสพ. จว.ลพบุรี

18 ก.พ.57
50
สอบราคาซื้อ ชิ้นส่วนซ่อมฟื้นฟูเครื่องมือช่าง งานขุดคลองอินนทนิน ช่วงที่ 2 จ.พิษณุโลก (670,726.-บาท)
29 ม.ค.57
 
49

สอบราคาซื้อ ชิ้นส่วนซ่อมฟื้นฟูเครื่องมือช่าง งานขุดคลองอินนทนิน ช่วงที่ 1 จ.พิษณุโลก (578,619.-บาท)

29 ม.ค.57
48
สอบราคาซื้อ ชิ้นส่วนซ่อมฟื้นฟูเครื่องมือช่าง จำนวน 14 (สิบสี่) รายการ (งานขุดหนองเล็งทราย จ.พะเยา (492,000.-)
28 ม.ค.57
 
 
47
สอบราคาซื้อ ชิ้นส่วนซ่อมฟื้นฟูเครื่องมือช่าง จำนวน13 (สิบสาม) รายการ (อ่างเก็บน้ำแม่จั๊วะ 340,000)
28 ม.ค.57
 
46
สอบราคาซื้อ ชิ้นส่วนซ่อมฟื้นฟูเครื่องมือช่าง จำนวน 13 (สิบสาม) รายการ (งานขุดคลองหาสาน และคลองครุยม่วง)
28 ม.ค.57
 
 
45
สอบราคาซื้อ ชิ้นส่วนซ่อมฟื้นฟูเครื่องมือช่าง จำนวน 19 (สิบเก้า) รายการ (งานขุดคลองหนองลี-หนองทราย จ.พิจิตร)
27 ม.ค.57
44
สอบราคาซื้อ ชิ้นส่วนซ่อมฟื้นฟูเครื่องมือช่าง จำนวน 12 (สิบสอง) รายการ (งานขุดอ่างเก็บน้ำโสกโก จ.ชัยภูมิ)
27 ม.ค.57
 
43
สอบราคาซื้อ ชิ้นส่วนซ่อมฟื้นฟูเครื่องมือช่าง จำนวน 11 (สิบเอ็ด) รายการ (บ่อหนองกราว 435,167)
27 ม.ค.57
42
สอบราคาซื้อ ชิ้นส่วนซ่อมฟื้นฟูเครื่องมือช่าง จำนวน 14 (สิบสี่) รายการ (บึงสีไฟ 470,191)
27 ม.ค.57
 
41
สอบราคาซื้อ ชิ้นส่วนซ่อมฟื้นฟูเครื่องมือช่าง งานคลองไส้ไก่ 265,475
24 ม.ค.57
 
40
สอบราคาซื้อ ชิ้นส่วนซ่อมฟื้นฟูเครื่องมือช่าง งานขุดลอกคลองน้ำกลัด จ.นครสวรรค์ ช่วงที่ 2 (405,000.-บาท)
24 ม.ค.57
 
 
39
สอบราคาซื้อ ชิ้นส่วนซ่อมฟื้นฟูเครื่องมือช่าง งานขุดลอกคลองน้ำกลัด จ.นครสวรรค์ ช่วงที่ 1 (405,000.-บาท)
24 ม.ค.57
 
38
สอบราคาซื้อ ชิ้นส่วนซ่อมฟื้นฟูเครื่องมือช่าง งานขุดบ่อน้ำหนองลาดใหญ่ จ.นครสวรรค์ (470,000.-บาท)
24 ม.ค.57
 
 
37
สอบราคาซื้อ ค่าซ่อมบำรุงเร่งด่วน งานหนองเล็งทราย จ.พะเยา
23 ม.ค.57
 
36
สอบราคาซื้อ ค่าซ่อมบำรุงเร่งด่วน งานคลองอินทนิน จว.พิษณุโลก ช่วงที่ 2
23 ม.ค.57
 
 
35
สอบราคาซื้อ ค่าซ่อมบำรุงเร่งด่วน งานคลองอินทนิน จว.พิษณุโลก ช่วงที่ 1
23 ม.ค.57
 
34
สอบราคาซื้อ ค่าซ่อมบำรุงเร่งด่วน งานคลองหนองหาสาน จว.พล
23 ม.ค.57
 
 
33
สอบราคาซื้อ ค่าซ่อมบำรุงเร่งด่วน งานอ่างเก็บน้ำแม่จั๊วะ จ.แพร่
22 ม.ค.57
 
32
สอบราคาซื้อ ค่าซ่อมบำรุงเร่งด่วน งานคลองหนองลี - หนองทราบ ช่วง 1,2
22 ม.ค.57
 
 
31
สอบราคาซื้อ ค่าซ่อมบำรุงเร่งด่วน งานอ่างเก็บน้ำโสกโก จว.ชย
22 ม.ค.57
 
30
สอบราคาซื้อ ค่าซ่อมบำรุงเร่งด่วน งานบ่อหนองกราว จว.สท
22 ม.ค.57
 
 
29
สอบราคาซื้อบริการเครื่องมือฯ งานขุดลอกคลองอินทนิน ช่วงที่ 2 จว.พิษณุโลก
23 ม.ค.57
 
28
สอบราคาซื้อบริการเครื่องมือฯ งานขุดลอกคลองอินทนิน ช่วงที่ 1 จว.พิษณุโลก
23 ม.ค.57
 
 
27
สอบราคาซื้อบริการเครื่องมือฯ งานขุดลอกคลองหนองสาน คลองครุยม่วง จว.พิษณุโลก
22 ม.ค.57
 
26
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานขุดหนองเล็งทราย จว.พะเยา
22 ม.ค.57
 
 
25
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานขุดอ่างเก็บน้ำแม่จั๊ว จว.แพร่
22 ม.ค.57
 
24
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานขุดคลองหนองลี-หนองทราย ช่วงที่ 1 ,2 พิจิตร
22 ม.ค.57
 
 
23
สอบราคาซื้อ ค่าอำนวยการ งานขุดลอกคลองน้ำกลัด ต.ทับกฤชใต้ อ.ชุมแสง จว.นครสวรรค์ ช่วงที่ 2
22 ม.ค.57
 
22

สอบราคาซื้อ ค่าอำนวยการ งานขุดลอกคลองน้ำกลัด ต.ทับกฤชใต้ อ.ชุมแสง จว.นครสวรรค์ ช่วงที่ 1

22 ม.ค.57
 
 
21
สอบราคาซื้อ ค่าซ่อมบำรุงเร่งด่วน บึงสีไฟ ช่วง 1,2,3 และ คลองเชื่อม
21 ม.ค.57
 
20
สอบราคาซื้อ ค่าซ่อมบำรุงเร่งด่วน คลองน้ำกลัด ช่วงที่ 2
21 ม.ค.57
 
 
19
สอบราคาซื้อ ค่าซ่อมบำรุงเร่งด่วนงานขุดคลองน้ำกลัด จ.นครสวรรค์ ช่วงที่ 1 (649,000.-บาท)
21 ม.ค.57
 
 
18
สอบราคาซื้อ ค่าซ่อมบำรุงเร่งด่วน งานขุดลอกบ่อน้ำหนองลาดใหญ่ จ.นครสวรรค์ (752,000.-บาท)
21 ม.ค.57
 
 
17

สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานขุดอ่างเก็บน้ำโสกโก จว.ชัยภูมิ

21 ม.ค.57
 
16

สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานขุดลอกบึงสีไฟ จว.พิจิตร

21 ม.ค.57
 
 
15

สอบราคาซื้อบริการเครื่องมือฯ งานขุดหนองเล็งทราย จว.พะเยา

21 ม.ค.57
 
 
14
สอบราคาซื้อบริการเครื่องมือฯ งานขุดคลองหนองลี-หนองทราย ช่วงที่ 1 , 2 จว.พิจิตร
21 ม.ค.57
 
 
13

สอบราคาซื้อบริการเครื่องมือฯ งานขุดคลองหนองลี-หนองทราย จว.พิจิตร

17 ม.ค.57
 
12

สอบราคาซื้อบริการเครื่องมือฯ งานขุดอ่างเก็บน้ำโสกโก จว.ชัยภูมิ

17 ม.ค.57
 
 
11

สอบราคาซื้อบริการเครื่องมือฯ งานขุดบ่อหนองกราว จว.สุโขทัย

17 ม.ค.57
 
 
10

สอบราคาซื้อบริการเครื่องมือฯ งานขุดลอกบึงสีไฟ จว.พิจิตร

17 ม.ค.57
 
 
9
สอบราคาซื้อ ค่าอำนวยการ (งานสำนักข่าวกรอง วังปารุสกวัน)
17 ม.ค.57
 
8
17 ม.ค.57
 
 
7

สอบราคาซื้อบริการเครื่องมือฯ งานขุดคลองน้ำกลัด ช่วงที่ 2 จว.นครสวรรค์

16 ม.ค.57
 
 
6

สอบราคาซื้อบริการเครื่องมือฯ งานขุดคลองไส้ไก่ จว.พิษณุโลก

16 ม.ค.57
 
 
5
สอบราคา ค่าซ่อมบำรุงเร่งด่วน
16 ม.ค.57
 
 
4

สอบราคาซื้อบริการเครื่องมือฯ งานขุดบ่อน้ำหนองลาดใหญ่ จว.นครสวรรค์

15 ม.ค.57
 
 
3

สอบราคาซื้อบริการเครื่องมือฯ งานขุดคลองน้ำกลัด ช่วงที่ 1 จว.นครสวรรค์

15 ม.ค.57
 
2
12 ธ.ค.56
 
1
11 ธ.ค.56