ประกาศ E-Auction ประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา ราคากลาง สรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557
ลำดับ
ประจำเดือน
 
 
-
-
-